Keskkonnahoidlik noorte murdmaakarikas

Aeg on pöörata tähelepanu meie igapäevasele keskkonnakäitumisele! Täna toodab inimkond rohkem, kui tarbida suudab ja võtab rohkem, kui tagasi annab. Seisame igapäevaselt silmitsi prügireostuse, ületootmise, toidu äraviskamise, bioloogilise mitmekesisuse kadumise ja kasvuhoonegaasidest tingitud kliimamuutustega. Usume, et igal valdkonnal tuleb anda oma panus, et liikuda puhtama elukeskkonna suunas, kaasa arvatud avalikel spordivõistlustel ja -üritustel. See on meie jaoks üheks suurimaks ajendiks, miks oleme otsustanud edaspidi olla eeskujuks teistele spordi korraldajatele ning korraldada noorte murdmaakarika etapid keskkonnasõbralikumalt kui kunagi varem!

Siin anname ülevaate, millised on need valdkonnad, mida võistlus korraldades arvesse võtame. Lisaks anname näpunäiteid, kuidas saad sina kaasa aidata.


Toitlustus:

 • Ühekordselt kasutatavaid toidunõusid, söögiriistu, joogikõrsi, kokteilisegajaid jms kaunistusi üritustel enam ei kasutata.
  Kõikidel osalejatel, nt sportlased, korraldajad, kaasaelajad, palume võistluspäeval kaasa võtta oma toidunõud (taldrik/kauss, tass, söögiriistad), millest saab head ja maitsvat lõunat süüa. 
 • Välditakse ka väikepakendisse pakitud suhkrut, soola, pipart, kohvikoort jms. Vajadusel serveeritakse neid vastavates nõudes.
 • Toitlustuse pakkumisel eelistatakse Eesti toorainest valmistatud toitu kohalikelt tootjatelt. 
 • Toidu tellimisel arvutatakse kogused vastavalt toitlustatavate arvule selliselt, et ei teki toiduraiskamist. 
 • Üritusel ülejäänud toit antakse päeva lõpuks korraldajatele kaasa või annetatakse kokkuleppel kohalikule toidupangale või mõnele muule organisatsioonile. Korraldajatele antakse informatsioon edasi toidu kaasa võtmise võimaluste osas ning kindlasti palutakse selleks kaasa võtta omad karbid.

  Miks me seda teeme? Sest ühekordsete nõude lagunemine võib võtta aega kuni 1000 aastat. Paljud ühekordselt kasutatavad plastiknõud on valmistatud polüstüreenist, mis võib kuumutamisel eraldada mürgiseid kemikaale ja need on kahjulikud nii meie tervisele kui ka loodusele. Ligikaudu 1/3 kogu maailmas inimeste jaoks toodetud toidust visatakse ära, millest piisaks 3 miljardile inimesele. Seda vett, mida kasutatakse äravisatud toidu tootmiseks, saaks kasutada 9 miljardit inimest, umbes 200 liitrit inimese kohta päevas. Kui toidukadu oleks riik, oleks see suuruselt kolmas kasvuhoonegaaside tootja pärast Hiinat ja USA-d. 

   

Jäätmed: 

 • Sündmuse toimumise kohas tagatakse jäätmete liigiti kogumine. Eraldi kogutakse taara, biolagunevad jäätmed, pakend, paber ja papp ning segaolmejäätmed.

 • Jäätmete liigiti kogumiseks määratakse igale prügikastile vastav piktogramm ning juhis kahes keeles: eesti ja inglise. 

 • Korrektseks arusaamiseks tutvustatakse jäätmete sorteerimise süsteemi kohapeal osalejatele ning korraldajatele.

 • Pakendite vähendamiseks on tellitud tooteid optimaalselt vastavalt osalejate ja korraldajate arvule ning palutud saata pakendamata või kasutades hulgipakendit.

 • Sündmusele kaasatakse rohesaadikud, kes valdavad igakülgset infot jäätmekäitluse kohta ning aitavad osalejatel tekkinud jäätmeid liigiti koguda ning abistavad erinevate keskkonnaalaste küsimustega.

Miks me seda teeme? Sest „tooda-tarbi-viska minema“ ei ole kunagi olnud mõistlik lahendus. Selline käitumine vajab suurt kogust materjali ning tekitab ühtlasi palju kasutuid jäätmeid. Sedasi ei suudeta tagada inimkonna ja keskkonna heaolu. Maa loodusvarad on piiratud, mistõttu keskendume sellele, et jäätmeid tekiks võimalikult vähe ja kui tekib, siis nendest võimalikult palju jõuaks uuele ringile.

Materjalid:

 • Spordivõistlustel kasutatakse juba olemasolevaid silte ja reklaammaterjale, mis on tellitud koostöös sponsoritega. Nende uuendamise vajadusel tellitakse sildid ja reklaammaterjalid selliselt, et neid saab kasutada edaspidi pikalt.

 • Samuti kasutatakse toetajate olemasolevaid bännereid ja lippe korduvalt ning uute juurde tellimine toimub viimasel vajadusel.

 • Infomaterjal jagatakse kõikidele osalejatele sh sportlastele ilma trükkimiseta – kasutades sündmuse kodulehte ja sotsiaalmeediat.

 • Tulemused kuvatakse võistluste ajal ekraanidel selliselt, et ei teki vajadust liigseks printimiseks.

 • Autasustamisel ei kingita sportlastele lõikelillesid, vaid kingitakse kohaliku tootja tooteid ja sportlastele vajaminevaid sporditarbeid. Medalid ja karikad tellitakse vastavalt sportlaste arvule ja võistlusklassidele selliselt, et ei teki jääke. Diplomeid noorte murdmaakarika võistlustel osalejatele ei väljastata. 

Miks me seda teeme? Sest ületarbimine raiskab meie niigi piiratud ressursse. Me toodame rohkem, kui suudame tarbida ja võtame rohkem, kui tagasi anname. 2023. aastal oli maailma ületarbimise päev juba 2. augustil ning igal aastal on see liikunud aasta algusele lähemale. Kui kõik tarbiksid mõistlikult ja kasutaksid seda, mis meil juba olemas on, siis ei ole meil vaja uut planeeti. Seetõttu on oluline, et rakendame võistluste korraldamisel materjalide valdkonnas teadlikku tarbimist ja kasutamist. 

Transport:

 • Võistluste korralduse eelinformeerimise käigus antakse osalejatele soovitusena sõitu jagada maksimaalselt – organiseerida ühisbussid või autoga tulles võtta peale ka kaassportlane. Kindlasti tuleks vältida üksinda sõitmist võistluspaika ja tagasi. 

 • Võistluste kohapeal toimub mootorsõidukite kasutamine teadlikult ja etteplaneerides.

Miks me seda teeme? Sest transpordisektor avaldab jätkuvalt suurt survet keskkonnale ning lõppkokkuvõttes inimtervisele, muu hulgas õhusaaste, kliimamuutuste ja müraga. Transpordisektori keskkonnakoormus sõltub kolmest põhitegurist: sõitude arvust ja pikkusest, kasutatud transpordiliikidest ning iga transpordiliigi tehnoloogiast.

Teabevahetus:

 • Pealtvaatajatele, osalejatele, meediale ja korraldajatele jagatakse informatsiooni võistluse keskkonnahoidlikkuse osas nii enne, selle toimumise ajal kui ka peale võistlust läbi sotsiaalmeedia, meililistide ja klubide. 

 • Korraldajatele antakse informatsioon edasi toidu kaasa võtmise võimaluste osas ning selleks palutakse kindlasti kaasa võtta omad karbid. 

 • Kõik sildid, mida välja trükitakse on uuesti kasutatavad ning eelistatakse juba olemasolevat materjali.

Miks me seda teeme? Sest jäätmetekke vältimine, jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine ja ringlussevõtt on ringmajanduse lahutamatud osad. Kasutades jäätmeid kui ressurssi, on võimalik saada loodusvaradest maksimaalset kasu ja vähendada nõudlust uute loodusvarade järele. Seeläbi leeveneb uute loodusvarade kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju ning väheneb jäätmeteke.

Energia: 

 • Maksimaalselt kasutatakse ära päevavalgust ja püsivat vooluvõrgu energiat. Optimeeritult kasutatakse generaatoreid jms, kui muud võimalust selleks ei ole.

 • Võistlustel kasutatakse energiasäästlikku tehnikat, mis on võimalusel integreeritud staadioni infrastruktuuri. 

 • Kus on asjakohane ja võimalik, optimeeritakse energiakasutust võimalikult palju.

Miks me seda teeme? Sest ka kasutuseta, kuid vooluvõrku lülitatud seadmed võivad osutuda nähtamatuteks energiaraiskajateks, mis tarbivad alaliselt nn fantoomvoolu. Elekter ei teki lihtsalt õhust, elektri saamiseks on vaja, kas taastuvatest või taastumatutest allikatest, seda toota ning tootmisega kaasneb tihti negatiivne keskkonnamõju. Targalt tarbides saame anda panuse, et mõju oleks väiksem.

Anname ka Sulle lihtsad, ent tõhusad näpunäited, millega palume Sul võistlusi külastades arvestada.
Neid jälgides annad oma panuse ja aitad kaasa meie keskkonnaalastele eesmärkidele. 

 • Võta kaasa igale võistlusele oma korduskasutatavad toidunõud (taldrik/kauss, tass, söögiriistad) ning hiljem vii need koju.

 • Küsi toitlustajalt täpselt selline ports nagu jõuad ära süüa – sedasi väldime toidujäätmeid ja -raiskamist. Hiljem saad alati juurde võtta, kui kõht ikkagi tühi on. 

 • Alati mõtle läbi, mida sa võistlustele tulles kaasa võtad, et sellest tekiks võimalikult vähe prügi.

 • Palun kogu oma jäätmed liikide järgi: biojäätmed, pakend, taara, paber-papp, segaolmejäätmed. Tänu sellele jõuab ka rohkem materjali ringlusesse tagasi ja lisaks vähendab see väga suurel hulgal meeskonna hilisemat tööd ja sellele kulunud aega.

 • Kui võimalik, jaga võistlustele tulles sõitu või tule üritusele bussiga.

 • Hoia puhtust, austa teisi külalisi ja ole loodusega sõber.

Scroll to Top